Welkom op de website van SCFEM 

SCFEM staat voor Stichting Christian Far East Ministry.

SCFEM wilt vanuit een Christelijk standpunt onder andere weeskinderen, bejaarden en armen in Zuid-Oost Azië helpen.

 

Scfem probeert met haar steun deze groep mensen meer kans te geven op een menswaardig bestaan. Door hier een open oog en oor te hebben voor ondermeer deze groep, kan SCFEM hun hulp bieden. Op hun beurt kunnen deze mensen in hun omgeving bijdragen aan een betere samenleving.

 

SCFEM gelooft dat zij de plicht heeft om de zegeningen die zij hebbenn ontvangen te delen met anderen. Het alleen maar voorzien van voedsel, medicijnen en dergelijke is niet voldoende om mensen echt gelukkig te maken. Om die reden brengt SCFEM, naast haar activiteiten voor haar doelgroepen in Zuid-Oost Azië ook het Evangelie. De Bijbel is dan ook de leidraad voor het werk van SCFEM.

 

SCFEM is er van overtuigd dat wij met ons allen en met elkaars hulp, deze mensen een betere toekomst kunnen bieden.