Giften

Indien u het werk van SCFEM financieel wilt steunen dan kunt u uw gift overmaken naar rekeningnummer NL59INGB0007498901 t.n.v. SCFEM. 


ANBI

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dat is een instelling die door de Belastingdienst als goed doel is aangemerkt.

SCFEM is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, waardoor een gift aan SCFEM aftrektrekbaar is voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels.