Over ons

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutaire bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester. De functies in het bestuur zijn onbezoldigd.

Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de voor de Stichting door hen gemaakte kosten.

Huidige Bestuurssamenstelling:

  1. De heer Jack Barkey, voorzitter
  2. De heer André Sewdien, secretaris
  3. Mevrouw Inge Pelamonia, penningmeester
   SCFEM is een Nederlandse stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Vaassen onder nummer 41232334
 

SCFEM Privacy verklaring 2018.pdf