Nieuws

Verslag uitgeoefende activiteiten

15 november 2020

 

Er zijn nog steeds grote bevolkingsgroepen in Thailand en omringende landen die het erg moeilijk hebben tijdens de lockdown i.v.m de Corona maatregelen.

De Karen bevolking in het grensgebied van Thailand en Myanmar hebben het erg zwaar. De meesten hebben geen Thaise indentiteit pasje en komen dus niet in aanmerking voor extra hulp van de Thaise overheid.

De SCEM heeft al vele malen honderden voedselpakketten uitgedeeld aan o.a de  Karenni "Lange Nekken” bevolking in Thailand.

Deze maand hebben onze kinderen uit het Shekinah KT Kindertehuis meegeholpen met het uitdelen van voedselpakketten aan 140 Karen families op de Thaise Myanmarese grens.

Voordat de voedselpakketten werden uitgedeeld werd er eerst een zangdienst en korte preek gehouden door de kinderen. Nadat iedere familie een voedselpakket ontving , werd er ook nog voor hen gebeden.

 

22 augustus 2020

 

Net als in andere delen van de wereld hebben vele mensen in Thailand en Myanmar door de corona pandemie hun baan verloren en hebben zij geen inkomsten om te voorzien in hun basis levensbehoeften. Een voorbeeld hiervan zijn de “Lange Nekken” stam uit Myanmar die op de Thaise en Myanmarese grens in kampen wonen.

Deze "stam" is afhankelijk van het toerisme, daar zij voornamelijk souvenirs verkopen aan de toeristen en er wordt ook een "entree fee" gevraagd aan de toeristen wanneer zij een bezoek brengen aan de "Lange Nekken" kampen.

Sinds de uitbraak van de corona virus heeft Thailand haar grenzen voor toeristen gesloten. Dit heeft negatieve gevolgen voor de Lange Nekken, want geen toeristen betekent geen inkomsten en geen eten.

Met behulp van sponsors heeft SCFEM meer dan 400 families kunnen zegenen met voedselpakketten.

 

Thailand telt vele migranten die afkomstig zijn uit Myanmar, vele migranten werken in fabrieken in Bangkok en in andere grote steden. Door de corona crisis hebben vele fabrieken hun deuren moeten sluiten en de migranten werden teruggestuurd naar Myanmar. 

Ook deze teruggestuurde migranten hebben het erg moeilijk. Zij komen voornamelijk uit hele arme dorpen.

Wij ontmoeten gezinnen waar de man gehandicapt is geraakt door de burgeroorlog en waarvan de vrouw in Bangkok werkzaam was. Ook deze gezinnen hebben hulp nodig.

Hieronder een korte impressie van de geboden hulp in de vorm van voedselpakketten.

 

Voedselpakketten klaar om uitgedeeld te worden in het “Lange Nekken kamp”.

Wij moesten met de boot de rivier over naar het Lange Nekken kamp op de Thaise Myanmarese grens.

Wij moesten met de boot de rivier over naar het Lange Nekken kamp op de Thaise Myanmarese grens.

Ook andere stammen in Noord Thailand die normaal gesproken hun waren op de markten aan toeristen verkopen hebben hun inkomsten verloren.
Hieronder de Lisu stam.
De Rode Karen stam

Kachin vluchtelingenhulp 20 juli 2020

SCEM heeft voedselpakketten naar 800 Kachin families gezonden. Deze Kachin families wonen in vluchtelingenkampen in Myanmar. De Kachin bevolking is voornamelijk Christen, meer dan 100.000 Kachin mensen zijn ontheemd. Hun dorpen en huizen zijn door het Birmaanse leger verbrand. De SCEM zendelingen bezoeken regelmatig de vluchtelingenkampen om de Kachin te bemoedigen en hen te voorzien van voedsel.

 

Onze SCEM staf bidt hier voor jonge Kachin Christen.

Kachin weduwe ontvangt voedselpakket

Kachin families vluchten hun dorpen per olifant