Jaarverslagen en actueel beleidsplan

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Stichting heeft ten doel:

 1. Het verspreiden in met name Aziatische landen van het Evangelie van Jezus Christus alsmede het financieel ondersteunen van het zendingswerk om dit doel te bereiken.
 2. Het ondersteunen van zendelingen om het doel vermeld onder 1 te bereiken.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:

 1. Het organiseren van activiteiten, waarin de verkondiging van het evangelie centraal staan.
 2. Het aanvragen, schrijven, vertalen en verspreiden van materiaal om het zendingswerk in deze Aziatische landen te ondersteunen.
 3. Het ondersteunen van wezen en minder daadkrachtige kinderen door dezen te voorzien van voedsel, kleding, het bieden van onderwijs zodat zij later zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Alsmede ondersteuning bieden bij het tot stand laten komen van kindertehuizen en hulp geven aan kinderen in deze gebieden op Christelijke basis.
 4. Het ondersteunen van weduwen en weduwnaars die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
 5. Het opvoeden en toerusten van geloofsgemeenschapen tot volwassenheid in Christus.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 1. In de afgelopen periode hebben wij ons actief bezig gehouden met de opvang van vervolgde Karen en Kachin Christenen door het opzetten van behuizing, het uitdelen van voedsel etc. bij de grens van Thailand en Myanmar.
 2. Distributie van Bijbels aan de verschillende bevolkingsgroepen in Vietnam en Thailand in de verschillende talen.
 3. Het houden van Outreaches teneinde het Evangelie door te geven door hulp te bieden aan vluchtelingen, het voorzien in de eerste levensbehoeften en medische zorg.
 4. Het toezicht houden op kindertehuizen teneinde deze te bemoedigen en te helpen.

 

Door op onderstaande links te klikken kunt u de jaarverslagen lezen.

Stichting Christian Far East Ministries 2022 publicatie anbi.pdf 

Stichting Christian Far East Ministries 2021 publicate anbi.pdf

Standaardformulier publicatieplicht 2020.pdf

Publicatie jaarrekening 2020 Stichting Christan Far East Minsitries.pdf

Publicatie jaarrekening 2019 Stichting Christan Far East Minsitries.pdf